Artikel is toegevoegd

Meteen naar de content

Volg ons!

De World's #1 EAFC Munten Store!

Voeg Meer Dan 100.000 Klanten!

Koop Overal In De Wereld!

Snel! Terwijl De Voorraad Duurt!

Contacter ons

Privacybeleid voor mobiele apps

Uw privacy is uiterst belangrijk voor ons! Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u een bezoek brengt aan of een aankoop doet bij https://gaming-paradise.co.uk.

De termen "U", "Uw", "Uw" en "Gebruiker" verwijzen naar de entiteit/persoon/organisatie die onze site gebruikt. Wanneer in dit Beleid "Wij", "Ons" en "Ons" wordt vermeld, verwijst dit naar Gaming Paradise en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. "Site" verwijst naar https://gaming-paradise.co.uk en zijn Android en iOS mobiele app

Dit privacybeleid wordt beheerst door onze Servicevoorwaarden.

Voor vragen met betrekking tot dit Beleid of verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via liammountford@icloud.com.

1. INFORMATIE DIE WIJ VAN U VERZAMELEN

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt en deze informatie is noodzakelijk voor de adequate uitvoering van de contractuele overeenkomst die tussen u en ons is gesloten en ons in staat stelt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 • Account Registratie Informatie. Wanneer u een account aanmaakt, vragen we u om de aanmeldingsgegevens op te geven, zoals e-mail, naam, achternaam, telefoon, gebruikersnaam, wachtwoorden, persoonlijk nummer, adres.
 • Communicatie, chats, berichten. Wanneer u met ons communiceert via e-mail of op een andere manier, verzamelen wij informatie over uw communicatie en alle informatie die u kiest te verstrekken of openbaar te maken. Om uw verzoek te beantwoorden, kunnen we toegang krijgen tot informatie verstrekt via e-mail, chats, aankoopgeschiedenis, enz.
 • Betalingsinformatie. Om functies van de Site te bestellen en te gebruiken, kunnen we u vragen bepaalde financiële informatie te verstrekken om de verwerking van betalingen te vergemakkelijken. We verzamelen uw credit- of debetkaartnummer, credit- of debetkaarttype, vervaldatum van credit- of debetkaart, factuuradres, belastingnummer, naam en achternaam.
 • Inloggegevens. We verzamelen inloggegevens als u inlogt op ons account met Authenticatiegegevens.

2. INFORMATIE DIE WIJ AUTOMATISCH VERZAMELEN

Wanneer u onze Site gebruikt of rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we informatie verzamelen, inclusief uw persoonlijke gegevens, over de manier waarop u handelt op onze Site, de diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt.

Deze informatie is noodzakelijk voor de adequate uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, om ons in staat te stellen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en gezien ons gerechtvaardigd belang om de functionaliteiten van de Site te kunnen leveren en verbeteren.

 • Loggegevens en apparaatinformatie. Wij verzamelen automatisch loggegevens en apparaatinformatie wanneer u de site bezoekt en gebruikt, zelfs als u geen account hebt aangemaakt of niet bent ingelogd. Deze informatie omvat onder andere: Internet protocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/exit pagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel, clickstream-gegevens.
 • Tracking technologieën en cookies. We gebruiken Cookies, Beacons, Tags, CI-codes (klik tracking), ISC (bron tracking), ITC (item tracking codes), Telefoonmodel, Apparaat ID, Klantnummer. We verzamelen ook automatisch informatie over het besturingssysteem van het apparaat.
 • Geolocatiegegevens. We verzamelen informatie over uw geschatte locatie zoals bepaald door gegevens zoals uw IP-adres om u een betere gebruikerservaring te bieden. Dergelijke gegevens kunnen alleen worden verzameld wanneer u de Site bezoekt met behulp van uw apparaat.
 • Gebruiksinformatie. We gebruiken een tool genaamd "Google Analytics" om informatie te verzamelen over uw interacties met de Site (welke pagina's u bezoekt, zoals de pagina's of inhoud die u bekijkt, uw zoekopdrachten naar Aanbiedingen, boekingen die u hebt gemaakt en andere acties op de Site. Google, Inc. plaatst een permanente cookie in uw webbrowser om u als unieke gebruiker te identificeren de volgende keer dat u deze Site bezoekt). Ga voor meer informatie naar Google.
 • Openbaar beschikbare persoonlijke informatie.

De manier waarop wij uw gegevens gebruiken

Wij verwerken uw gegevens volgens de algemene principes van gegevensverwerking.

We kunnen de informatie die we verzamelen via onze Site gebruiken om een aantal redenen, waaronder:

 • om de gebruiker te identificeren
 • account aanmaken
 • om een vertrouwde omgeving te creëren
 • om statistieken te maken en de markt te analyseren
 • om verbonden te blijven
 • om marketing aan te passen
 • om factureringsinformatie te verzenden
 • om gebruikersbestellingen te beheren
 • om contact op te nemen met de gebruiker
 • de dienstverlening verbeteren
 • gegevensbeveiliging te waarborgen en fraude te voorkomen
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving
 • om feedback te vragen
 • om getuigenissen te plaatsen
 • steun verlenen

We verzamelen normaal gesproken alleen persoonsgegevens van u wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen, wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, of wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigd zakelijk belang is.

4. DIRECT IN DE HANDEL brengen

Wij kunnen uw verstrekte contactgegevens gebruiken voor direct marketing. Deze direct marketing aanbiedingen kunnen, afhankelijk van uw voorkeuren, worden gepersonaliseerd met inachtneming van andere informatie die u aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld locatie, profielinformatie op sociale media, enz.) of die wij hebben verzameld of gegenereerd uit andere bronnen zoals hieronder beschreven.

Als u de toestemming voor direct marketing wilt intrekken en weigert informatie van ons te ontvangen, kunt u op elk gewenst moment gebruikmaken van een dergelijke optie door uw voorkeuren in uw account bij te werken, volgens de instructies om u af te melden in de ontvangen e-mail.

5. HOE WIJ UW INFORMATIE KUNNEN DELEN

Site kan gebruikersinformatie, zoals e-mailadres, verzenden naar zijn mobiele app provider Vajro en naar Shopify als u social login (Facebook, Google, Apple) of een eenmalige code gebruikt.

Site kan (momenteel of in de toekomst) analytische tools gebruiken zoals Google Analytics, Firebase Analytics, Clevertap en AppsflyerName.

We kunnen uw gegevens ook bekendmaken aan derden:

 • indien wettelijk of reglementair vereist, een gerechtelijk bevel of een andere rechterlijke machtiging;
 • in reactie op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer met het oog op het voldoen aan nationale veiligheids- en wetshandhavingsvereisten;
 • in verband met de verkoop, overdracht, fusie, faillissement, herstructurering of andere reorganisatie van een bedrijf;
 • om onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden te beschermen of te verdedigen; (e) om eventuele misstanden in verband met onze producten en diensten te onderzoeken;
 • en om de vitale belangen van een individu te beschermen.

6. COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Wij gebruiken cookies om onze site te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Cookies stellen ons in staat om gebruikers te herkennen en herhalende verzoeken om dezelfde informatie te voorkomen.

Cookies van onze Site kunnen niet worden gelezen door andere Sites. De meeste browsers accepteren cookies tenzij u uw browserinstellingen wijzigt om ze te weigeren.

Cookies die we gebruiken op onze site:

 • Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze site. Ze helpen ons om u de juiste informatie te tonen, uw ervaring aan te passen, en stellen ons in staat beveiligingsfuncties te implementeren en te onderhouden en ons te helpen schadelijke activiteiten te detecteren. Zonder deze cookies zou de werking van de Site onmogelijk zijn of kan de werking ervan ernstig worden beïnvloed.

Meer informatie over het verwijderen van cookies en andere nuttige informatie met betrekking tot het gebruik van cookies vindt u op de website http://www.allaboutcookies.org/.

7. Gevoelige informatie

Wij verzamelen geen gevoelige informatie zoals politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, raciale of etnische afkomst, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot seksuele geaardheid.

Stuur, upload of verstrekt ons geen gevoelige gegevens en neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u denkt dat we dergelijke informatie kunnen hebben. We hebben het recht om alle informatie te verwijderen waarvan we denken dat deze gevoelige gegevens kan bevatten.

8. BETALINGSINformatie

Raadpleeg het privacybeleid dat beschikbaar is op onze website https://gaming-paradise.co.uk.

9. LINKS VAN DERDEN

Onze site kan links bevatten naar andere websites. Lees hun privacybeleid om meer te weten te komen over hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, omdat wij geen controle hebben over hun beleid en praktijken voor de verwerking van persoonsgegevens.

10. RETENTIE

We bewaren uw persoonsgegevens om diensten aan u te verlenen en voor zover anders nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we deze nodig hebben om diensten aan u te verlenen, tenzij we anderszins wettelijk of reglementair verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren.

11. VEILIGHEID

We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen, waaronder fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. We controleren onze systemen onder andere regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.

Ongeacht de door ons genomen maatregelen en inspanningen is de overdracht van informatie via internet, e-mail of sms-bericht niet volledig veilig. Wij garanderen niet de absolute bescherming en veiligheid van uw persoonlijke gegevens of enige andere Gebruikersinhoud die u uploadt, publiceert of anderszins met ons of iemand anders deelt.

Wij raden u daarom aan om te vermijden dat u ons of iemand anders gevoelige informatie verstrekt waarvan u denkt dat de openbaarmaking u aanzienlijke of onherstelbare schade kan toebrengen.

Als u vragen heeft over de beveiliging van onze Site of Diensten, kunt u contact met ons opnemen via liammountford@icloud.com.

12. UW RECHTEN

U heeft recht op een reeks rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

 • Het recht op toegang tot de informatie die we over u hebben. Als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen via liammountford@icloud.com
 • Het recht om onjuiste informatie over u te corrigeren. U kunt uw persoonsgegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Wanneer we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.
 • Het recht om een klacht in te dienen. U kunt vragen of klachten indienen bij het nationale Bureau voor gegevensbescherming in uw land van verblijf in het geval dat uw rechten zijn geschonden. We raden u echter aan om een vreedzame oplossing van het mogelijke geschil te vinden door eerst contact met ons op te nemen.
 • Het recht om uw gegevens te wissen. U kunt om gerechtvaardigde redenen verzoeken om onmiddellijke verwijdering van gegevens, bijvoorbeeld wanneer gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Als u ervoor kiest om uw account en alle bijbehorende gegevens (of specifieke delen ervan) te verwijderen, stuur dan een e-mail naar liammountford@icloud.com verzoek om verwijdering van gegevens. We verwerken uw verzoek en verwijderen alle accountgegevens binnen (x [Max: 30]) dagen. U ontvangt een e-mail bevestiging zodra het klaar is.

13. TOEPASSING VAN HET BELEID

Dit Beleid is alleen van toepassing op de diensten die door ons Bedrijf worden aangeboden. Ons beleid is niet van toepassing op diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of individuen, inclusief producten of sites die aan u kunnen worden weergegeven in zoekresultaten, sites die onze diensten kunnen bevatten of andere sites die gelinkt zijn vanaf onze site of services.

14. WIJZIGINGEN

Ons beleid kan van tijd tot tijd veranderen. We zullen alle beleidswijzigingen op onze site plaatsen en, als de wijzigingen significant zijn, kunnen we overwegen een meer expliciete kennisgeving te verstrekken (inclusief, voor bepaalde diensten, e-mailkennisgeving van beleidswijzigingen).

15. ACCEPTATIE VAN DIT BELEID

Wij gaan ervan uit dat alle Gebruikers van deze Site dit document zorgvuldig hebben gelezen en akkoord gaan met de inhoud ervan. Als iemand het niet eens is met dit Beleid, moet hij zich onthouden van het gebruik van onze Site. We behouden ons het recht voor om ons beleid op elk moment te wijzigen en te informeren door gebruik te maken van de manier zoals aangegeven in sectie 14. Voortzetting van het gebruik van deze Site impliceert aanvaarding van het herziene Beleid.

16. AANVULLENDE INFORMATIE

Als u nog vragen heeft over de gegevens die we verzamelen of hoe we deze gebruiken, neem dan gerust contact met ons op via: liammountford@icloud.com

Van onze Instagram

DROP US A FOLLOW!

Gemakkelijk te bestellen

Snelle levering

Laagste prijzen

Veiligste methoden